Nekretnine, zemljišno-knjižno i stvarno pravo

Sastavljanje predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina, provjera zemljišno-knjižnog stanja, zastupanje u postupcima radi svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa te u vlasničkopravnim sporovima.

Pravni promet nekretninama

Savjetujemo klijente i detaljno istražujemo zemljišnoknjižno stanje, sastavljamo predugovore i ugovore o kupoprodaji nekretnina, ugovore o zasnivanju založnog prava, zamjeni nekretnina, zasnivanju prava građenja itd. Zastupamo stranke u postupcima radi svih vrsta zemljišnoknjižnih upisa pred zemljišnoknjižnim sudovima, kao i vezano za vlasničkopravne sporove.

Investicijski projekti

U suradnji sa arhitektonskim i geodetskim uredima, koordiniramo i zastupamo u postupcima utvrđenja građevnih čestica, parcelacija, provođenja zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka, ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola, ishođenja rješenja o izvedenom stanju (legalizacije) i u drugim postupcima koji prethode investicijskim projektima. Savjetujemo i sastavljamo ugovore između investitora i agencija i konzultanata za nekretnine. Sastavljamo ugovore o izvođenju radova te pružamo pravnu podršku tijekom cjelokupnog projekta.

Etažiranja i postupci pred zemljišnoknjižnim sudom

Zastupamo u postupcima etažiranja i sastavljamo ugovore o razvrgnuću suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva. Zastupamo stranke u zemljišnoknjižnim ispravnim postupcima, kao i drugim postupcima pred zemljišnoknjižnim sudom.
Pravo intelektualnog vlasništva →
Medijsko pravo →Trgovačko pravo →Radno pravo →Zaštita osobnih podataka →Ljudska prava →
crossmenu