Zaštita ljudskih prava

Zastupanje u diskriminacijskim i drugim postupcima za zaštitu ljudskih prava s naglaskom na prava LGBT osoba pred domaćim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava, pravna savjetovanja.

Pravna podrška u zaštititi vaših ljudskih prava

Imamo dugogodišnje iskustvo zastupanja naših klijenata u antidiskriminacijskim postupcima pred redovnim domaćim sudovima i Ustavnim sudom Republike Hrvatske, kao i pred Europskim sudom za ljudska prava. Naročito imamo iskustva u području zaštite ljudskih prava LGBT osoba - uz brojne kaznene prijave koje smo podnijeli u ime žrtava diskriminacije, vodili smo i brojne postupke pred domaćim sudovima za utvrđenje diskriminacije, prestanak diskriminacije i naknadu štete radi povrede prava osobnosti radi diskriminacije. Podnijeli smo i nekoliko zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u vezi s kršenjima prava propisanih Europskom konvencijom o ljudskim pravima, koju je ratificirala i Republika Hrvatska.

Pravnim osobama pomažemo uskladiti svoje standarde poslovanja i politike trgovačkih društava sa standardima zaštite ljudskih prava koje određuje međunarodno i nacionalno pravo i sudska praksa.
Pravo intelektualnog vlasništva →
Medijsko pravo →Trgovačko pravo →Radno pravo →Zemljišno-knjižno pravo →Zaštita osobnih podataka →
crossmenu