Pravila o zaštiti osobnih podataka

Odvjetnički ured Natalija Labavić sa sjedištem ureda u Zagrebu, Jelenovac 38 E, OIB: 50909750672 (dalje u tekstu: Odvjetnica Natalija Labavić ili mi) vodi brigu o zaštiti privatnosti posjetitelja web stranice Odvjetničkog ureda Natalija Labavić, kao i drugim osobama čije osobne podatke obrađujemo, točnije o klijentima, potencijalnim klijentima, osobama koje nam se obrate s otvorenom molbom za suradnju ili posao, partnerima te drugim osobama s kojima smo u kontaktu u svrhu pružanja pravnih usluga ili funkcioniranja odvjetničkog ureda (osim podataka o zaposlenicima koji su obuhvaćeni drugim pravilima), stoga Vas ovim putem, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podatka (dalje u tekstu: GDPR), Zakonom o provedbi GDPR-a i ostalih važećih propisa iz ovog pravnog područja, želimo informirati o tome koje osobne podatke prikupljamo, na koji vremenski period ih prikupljamo, zašto ih prikupljamo, tko ima pristup Vašim osobnim podacima, koja prava imate te na koji način ih možete iskoristiti.

INFORMACIJE O VODITELJU OBRADE OSOBIH PODATAKA

Odvjetnica Natalija Labavić djeluje kao voditelj obrade u smislu GDPR-a te ova Pravila o zaštiti osobnih podataka imaju svrhu upoznati posjetitelje naše web stranice te sve druge osobe čije osobne podatke obrađujemo, a koje su u uvodu ovih Pravila nabrojane, o postupcima u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Odvjetnica Natalija Labavić prikuplja i obrađuje osobne podatke o Vama (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, telefon, e-mail, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, podaci o zaposlenju, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“). 

U slučaju kada nam se obratite putem kontakt obrasca, ukoliko se isti nalazio na web stranici u trenutku kada ste nas kontaktirali, ili putem e-maila, bilo da nas zatražite ponudu za zastupanje ili imate neki pravni upit ili nam šaljete otvorenu molbu za zaposlenje ili drugu vrstu suradnje – prikupljamo one osobne podatke koje nam dostavite, a svakako e-mail adresu, najčešće i ime i prezime, broj telefona, podatke o zaposlenju, OIB, informacije o obrazovanju i radnom iskustvu, datum i mjesto rođenja, fotografiju i sl. 

U slučaju kada ste naš klijent i pružamo Vam pravne usluge – tada prikupljamo one osobne podatke o Vama i Vašim zaposlenicima i drugim osobama povezanim uz pružanje usluge Vama bilo da se radi o vođenju sudskog ili drugog postupka ili pružanju usluga pravnog savjetovanja, koji su nam potrebni za pružanje naše usluge. To su najčešće ime i prezime, funkcija, OIB, e-mail adresa, adresa prebivališta/sjedišta ili druga adresa, broj telefona, identifikacijska isprava, datum i mjesto rođenja, podaci o bankovnim računima, dokaz o izvoru sredstava i sl.

U slučaju kada ste naš poslovni partner i mi koristimo Vaše usluge za funkcioniranje odvjetničkog ureda, bilo da se radi o IT stručnjacima, računovodstvu, savjetnicima, ili drugim pružateljima usluga – prikupljamo one osobne podatke o Vama, Vašim zaposlenicima i suradnicima koje nam dostavite u vezi s pružanjem Vaše usluge nama, a najčešće su to ime i prezime, funkcija, OIB, e-mail adresa, adresa prebivališta/sjedišta ili druga adresa, broj telefona, podaci o bankovnim računima i sl.

U slučaju kada posjetite našu web stranicu i koristite određene funkcionalnosti naše web stranice – prikupljamo podatke o lokaciji, IP adresu.

Nećemo prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene Osobne podatke prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad naše web stranice, čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za izvršenje određene aktivnosti. 

KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad web-stranice, ponekad na Vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta. Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti Vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Web-stranica koristi samo „funkcionalne kolačiće“. Funkcionalni kolačići nužni su za ispravan rad web-stranice. EU pravo ne zahtijeva Vašu privolu za ovu vrstu kolačića.

SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila. Obrada Vaših Osobnih podataka uključuje:

 • Odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, ispunjavanje Vaših zahtjeva, slanje ponude, zaprimanje ponude, komuniciranje s Vama, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao – pravni temelj ovakve obrade je poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora.
 • Pružanje pravnih usluga – pravni temelj ovakve obrade je izvršavanje ugovora koji imamo s Vama, 
 • Obavještavanje o relevantnoj sudskoj praksi, promjenama zakona i sličnim novostima – pravni temelj ovakve obrade je legitimni interes,
 • Redovno poslovanje odvjetničkog ureda – pravni temelj ovakve obrade je izvršavanje ugovora,
 • Za otkrivanja koja su propisana zakonom kao što je Zakon o sprječavanju pranja novca, drugim propisom ili sudskim nalogom – pravni temelj ovakve obrade je poštovanje pravnih obveza nas kao voditelja obrade,
 • Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila web stranice ili prava trećih strana – pravni temelj ovakve obrade je legitimni interes, 
 • Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem naših zakonskih prava – pravni temelj ovakve obrade je legitimni interes.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja onih podataka koji su nam nužni za ispunjenje ugovora ili poduzimanja koraka prije sklapanja ugovora može onemogućiti da s Vama sklopimo ugovor, da odgovorimo na Vaše zahtjeve, da Vam pružimo pravne usluge, da zaprimimo i obradimo Vašu prijavu i da se pridržavamo pravnih obveza kojima podliježemo.

DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIM STRANAMA

Dijelimo Vaše osobne podatke s trećim stranama samo ako je to nužno potrebno. U mjeri u kojoj to zahtijeva GDPR sklopili smo ugovor o obradi osobnih podataka s tim trećim stranama. Ako prenosimo osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, osigurat ćemo da su prava ispitanika primjereno zaštićena odgovarajućim zaštitnim mjerama kao što su standardne ugovorne klauzule.

 • Zbog održavanja tehničke i programske računalne opreme te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovoreni partner koji vrši održavanje navedene opreme, 
 • Vaše podatke možemo podijeliti s nadležnim državnim tijelima i drugim osobama uključenim u Vaš postupak ili predmet kao što su sudski tumači ili drugi odvjetnici, ali i osobama koje predstavljaju suprotnu stranu u Vašim postupcima,
 • Nadležnim državnim tijelima i drugim osobama ako je potrebno kako bismo poštovali zakonske zahtjeve ili kako bismo naplatili naša dugovanja,
 • Zbog potrebe ispunjenja naših financijskih i drugih obveza koji proizlaze iz zakona i ugovora, Vaši podaci mogu biti proslijeđeni neovisnim vanjskim ugovorenim savjetnicima i drugim dobavljačima (npr. računovodstvenim servisima i sl.),
 • Možemo koristiti i pojedina programska rješenja trećih strana te pristup Vašim podacima, u svrhu pohrane i održavanja takvih programa, može imati navedena treća strana kao naš ugovoreni partner.

SIGURNOST I OSTALE INFORMACIJE 

Prikupljene osobne podatke pohranjujemo u digitalnom obliku i u fizičkim spisima, ne nužno u oba oblika sve. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom te jedino osobe koje mi kao voditelji obrade za to ovlastimo imaju pristup podacima koje prikupljamo i obavljaju djelatnosti vezane za podatke. Mi ćemo sustav zaštite podataka redovito nadograđivati i unaprjeđivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi se spriječio neovlašteni pristup obrađivanim podacima. Ukoliko bi radi razloga navedenih u dijelu DIJELJENJE PODATAKA S TREĆOM STRANOM Vaši podaci bili preneseni van Europske Unije, Vaši su podaci i dalje zaštićeni odredbama GDPR-a te ćemo poduzeti sve mjere da Vaši podaci i dalje ostanu zaštićeni. Ukoliko podatke pohranjujemo u fizičkom obliku, tada osiguravamo da podacima fizički mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

RAZDOBLJE RETENCIJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše Osobne podatke obrađivati ćemo samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha gore opisanih, ako ovim Pravilima za određene slučajeve nije drugačije navedeno. 

Osim gore navedenog, zadržat ćemo Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima, kao što je primjerice Zakon o odvjetništvu koji propisuje da smo spise dužni čuvati 10 godina po pravomoćnom okončanju postupka u kojem smo Vas zastupali ili Zakon o računovodstvu koji nalaže da se isprave moraju čuvati 11 godina, ali i drugim zakonima.

VAŠA PRAVA

Pravo pristupa osobnim podacima

Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših Podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na našu e-mail adresu bez naknade na način određen ovim Pravilima o zaštiti osobnih podataka. 

Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka i pravo brisanja

U svako doba imate pravo od nas tražiti ispravak netočnih ili zastarjelih podataka. U određenim slučajevima, ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, imate pravo tražiti i brisanje Vaših podataka, tzv. pravo na zaborav. Napominjemo kako pravo na zaborav nije apsolutno pravo.

Pravo na ograničavanje obrade 

Možete od nas tražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme pisanim putem na našu e-mail adresu. Kao voditelji obrade osobnih podataka ćemo, u tom slučaju, odrediti ograničenje ako se ispuni jedan od sljedećih uvjeta: ispitanik osporava točnost osobnih podataka, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se voditelju obrade osobnih podataka omogućuje provjera točnosti podataka; obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; voditelj obrade osobnih podatka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ispitanik je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prenosivost

Možete od nas tražiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na našu e-mail adresu naznačenu u ovim Pravilima o privatnosti, da Vam osobne podatke koje ste nam pružili predamo u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja s naše strane.

Pravo na prigovor 

Možete nama, kao voditelju obrade osobnih podataka, uložiti u bilo koje vrijeme pisanim putem na adresu voditelja obrade osobnih podataka prigovor sukladno članku 21. i 22. GDPR-a. 

Pravo pritužbe nadležnom tijelu

Agenciji za zaštitu osobnih podataka nadležno je tijelo kojem se možete obratiti ako imate bilo kakvu pritužbu vezano uz obradu Vaših podataka na broj telefona 00385 (0)1 4609-000 ili putem e-pošte azop@azop.hr ili na adresi Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Hrvatska. 

DODATNE INFORMACIJE I KOMENTARI

Informacije navedene na našoj web stranici koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te se ne smatraju pravnim savjetom.

Ova Pravila možemo ažurirati ukoliko se pojavi daljnja obrada u nove svrhe ili se zakon promijeni.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s Pravilima o zaštiti osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem e-maila natalija@labavic.com.

Pravila su zadnji put ažurirana u lipnju 2023.

Trebate li podršku u vašem poslovanju?

angažirajte nas
crossmenu