Trgovačko pravo

Osnivanje trgovačkih društava, statusne promjene, sastavljanje ugovora i drugih isprava, zastupanje u sudskim postupcima, zastupanje u pregovorima te pravno savjetovanje.

Postupak osnivanja trgovačkog društva

Pomažemo vam sastaviti društvene ugovore, izjave o osnivanju i svu potrebnu dokumentaciju (uključujući odluke društva), koordinirajući cijeli postupak s javnim bilježnikom i sudskim registrom. Zastupamo vas u postupcima ishođenja posebnih dozvola i licenci u slučaju da su one potrebne za osnivanje vašeg trgovačkog društva.
Kroz postupak vas vodimo vodeći računa o vašem vremenu i bez potrebe dolaska u ured ili na sud, ukoliko je to način rada koji preferirate. Dostavljamo vam nacrte sve potrebne dokumentacije i vodimo vas i savjetujemo kroz cijeli postupak prateći plan rada koji smo unaprijed dogovorili.

Prava podrška u poslovanju

Sastavljamo sve vrste ugovora potrebnih za vaše poslovanje kako bi tako sastavljenim ugovorom izbjegli potencijalne sporove, bilo da se radi o ugovorima o poslovnoj suradnji, ugovorima o kupoprodaji, pružanju usluga, ugovorima o zakupu, autorskopravnim ugovorima, ugovorima o licenci, ugovorima o radu ili bilo kojoj trećoj vrsti ugovora.

Sastavljamo uvjete korištenja i pravila privatnosti kako bi vaš online posao bio maksimalno usklađen sa svim relevantnim propisima iz područja elektroničke trgovine, zaštite prava potrošača, zaštite osobnih podataka kao i drugih relevantnih propisa.

Savjetujemo vas o pitanjima prava potrošača, regulatornih obveza, zaštite osobnih podataka, radnopravnim pitanjima, pitanjima zaštite intelektualnog vlasništva, kao i o svim drugim pitanjima važnim za vaše poslovanje.
Zastupamo stranke u pregovorima s poslovnim partnerima, protustrankama ili regulatorima te, po potrebi, u parničnim i upravnim postupcima, bilo da se radi o trgovačkim sporovima, sporovima o intelektualnom vlasništvu, radnopravnim sporovima ili drugim sporovima. Stranke zastupamo i u postupcima mirenja.

Vodimo vas kroz postupak u svim vrstama statusnih promjena trgovačkih društava, bilo da se radi o manjim promjenama kao što su promjena direktora, djelatnosti poslovanja ili sl. ili postupcima spajanja, pripajanja, prijenosi poslovnih udjela, likvidacija, preoblikovanja.

Najčešći dokumenti iz područja trgovačkog prava

Kod osnivanja:

 • Osnivački akt: društveni ugovor ili izjava o osnivanju društva
 • Specijalne punomoći
 • Izjava članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave 
 • Odluku o imenovanju prokurista društva (ukoliko prokurist postoji)
 • Odluku o određivanju adrese društva

Kod redovnog poslovanja:

 • Ugovor o poslovnoj suradnji (s raznim poslovnim partnerima i dobavljačima)
 • Ugovor o licenciji
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o kupoprodaji
 • Ugovor o tajnosti
 • Uvjeti korištenja
 • Pravila privatnosti
Pravo intelektualnog vlasništva →
Medijsko pravo →Radno pravo →Zemljišno-knjižno pravo →Zaštita osobnih podataka →Ljudska prava →
crossmenu