Radno pravo

Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima, sastavljanje ugovora o radu, otkaza, pravilnika o radu, i drugih dokumenata iz područja radnog prava, pravno savjetovanje te ishođenje radnih dozvola za strance.

Zaštita prava poslodavaca u radnopravnim odnosima

Svakodnevno savjetujemo klijente o pitanjima iz područja radnog prava. Sastavljamo ugovore o radu, menadžerske ugovore, pravilnike o radu, sistematizacije radnih mjesta, odluke i druge interne akte. Savjetujemo stranke i vodimo ih kroz postupak otkazivanja ugovora o radu, sastavljamo nacrte otkaza ugovora o radu, sporazumnih raskida, zastupamo pred radničkim vijećima, vodimo pregovore s radnicima u ime poslodavaca, a sve kako bi odluka o otkazu bila zakonita.

Savjetujemo poslodavce u vezi udaljenih mjesta rada kao što je rad od doma ili s nekog trećeg mjesta. Savjetujemo o pitanjima kao što su rad na određeno vrijeme, ugovaranje i trajanje probnog rada, korištenje godišnjih odmora radnika, način nagrađivanja radnika. Savjetujemo i oko pitanja ugovorne i zakonske zabrane natjecanja s poslodavcem. Uređujemo u ugovoru o radu pitanja autorskih prava, prava industrijskog vlasništva te poslovne tajne. Savjetujemo poslodavce u postupcima diskriminacije i mobbinga.

Zastupamo poslodavce pred sudovima u svim vrstama radnopravnih sporova.

Pružamo podršku prilikom ishođenja radnih dozvola za strance te općenito o pitanjima rada stranaca u Republici Hrvatskoj.

Zaštita prava radnika u radnopravnim odnosima

Fizičke osobe zastupamo u radnim sporovima radi osporavanja zakonitosti otkaza i vraćanja na rad, isplate iznosa vezanih uz radnopravni odnos, utvrđenja radnog odnosa ili sudskog raskida radnog odnosa, utvrđenja visine plaće, kao i u svim drugim radnim sporovima. Zastupamo u postupcima radi naknade štete iz radnog odnosa te u potupcima vezano za bilo kakve povrede iz radnog odnosa.
Pravo intelektualnog vlasništva →
Medijsko pravo →Trgovačko pravo →Zemljišno-knjižno pravo →Zaštita osobnih podataka →Ljudska prava →
crossmenu