Medijsko pravo

Zastupanje u sudskim postupcima i sastavljanje raznih vrsta ugovora iz područja medijskog prava

Zaštita prava u području prava medija i elektroničkih medija

Temeljem dugogodišnjeg iskustva rada s medijskim kućama, klijentima pružamo sveobuhvatno savjetovanje i zastupanje u području medijskog prava. Osobito imamo bogato iskustvo u televizijskoj industriji, marketinškoj industriji, filmskoj industriji te izdavačkoj industriji.

Naše usluge uključuju savjetovanje i zastupanje pred državnim regulatornim tijelima u vezi dozvole za obavljanje djelatnosti u području medija; zastupanje u sporovima radi naknade štete s osnove povrede časti i ugleda počinjene objavom informacija u medijima; pravno savjetovanje u vezi s oglašavanjem; pravno savjetovanje i zastupanje u vezi s pravom na pristup informacijama.

Posjedujemo sveobuhvatno iskustvo u pravnom savjetovanju i pravnoj podršci tijekom postupka produkcije audiovizualnih djela. Sastavljamo ugovore o produkciji i koprodukciji, ugovore s režiserima, producentima, scenaristima, skladateljima glazbe, snimateljima, montažerima slike i zvuka, glumcima te ostalom ekipom.

Pružamo pravnu podršku tijekom cijelog postupka produkcije, i to pravnim savjetovanjem i sastavljanjem izjava o raspolaganju autorskim pravima i sl. izjava. Savjetujemo i u postupcima dodjele potpora nacionalnog centra.

Za klijente vršimo provjeru sadržaja za objavu u medijima ukazujući na sadržaj koji potencijalno vrijeđa čast, ugled, autorska prava ili pravo na privatnost trećih osoba, a sve u svrhu smanjenja rizika za potencijalne sporove.

Sastavljamo ugovore o licenciji, ugovore o distribuciji, sastavljamo uvjete korištenja i pravila privatnosti kako bi vaš elektronički medij bio maksimalno usklađen sa svim relevantnim propisima iz područja elektroničkih medija, zaštite prava potrošača, zaštite osobnih podataka kao i svih drugih relevantnih propisa.
Pravo intelektualnog vlasništva →
Trgovačko pravo →Radno pravo →Zemljišno-knjižno pravo →Zaštita osobnih podataka →Ljudska prava →
crossmenu