Savjeti za zaštitu žiga

Žig je isključivo pravo priznato na znaku koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jednog poduzeća od proizvoda i/ili usluga drugih poduzeća na određenom teritoriju.

Ključne riječi: , ,

Što je žig?

Žig je isključivo pravo priznato na znaku koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jednog poduzeća od proizvoda i/ili usluga drugih poduzeća na određenom teritoriju. Znak podoban za zaštitu žigom može biti bilo koji znak, primjerice osobno ime, slova i brojke, boje, crteži, oblik, zvuk, miris kao i mnogi drugi znakovi.

Neke od navedenih znakova potrošači lakše percipiraju kao žig tj. razlikovniji su. Primjerice, riječi ili crteži najčešći su žigovi.

S druge strane, slogane, oblike proizvoda ili pak druge trodimenzionalne znakove potrošači teže percipiraju kao žig, a razlog tome je što njima primarna funkcija najčešće nije učiniti proizvod i/ili uslugu različitim od proizvoda i/ili uslluga drugog poduzeća. Ako slogan primjerice ima prvenstveno marketinšku funkciju i naglašava i hvali kvalitetu ili druge karakteristike proizvoda i/ili usluga neće moći biti zaštićen. Upravo zato što je percepcija slogana prvenstveno marketinška, slogan kao žig i jest rijetkost. Međutim, poigrate li se kreativno s riječima i stvorite znak koji se dovoljno odmaknuo od marketinške funkcije – imate žig.

Kada ste se odlučili za individualizirani znak koji želite zaštiti kao žig, preporuka je prije podnošenja prijave provjeriti u bazama postoji li već istovjetan ili sličan registrirani žig na području na kojem vi želite zaštitu i u vezi proizvoda i/ili usluga koje vi želite zaštiti. Naime, ako istovjetan ili sličan znak već jest registriran prijavom se izlažete prigovoru ili postupku protiv vašeg odabranog znaka.
Prijavu za registraciju žiga može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba.

Područje na kojem želite zaštiti žig

Jednom kada imate razlikovni znak koji želite zaštiti kao žig važno je izabrati područje na kojem želite da žig ima zaštitu.

Možete ga zaštititi samo u Hrvatskoj, široj regiji, na razini cijele EU ili pojedinih zemalja EU, ali i šire, na razini svijeta. Ovisno o tome, prijava se podnosi DZIV-u (Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo) za prijavu žiga na području Hrvatske, EUIPO-u (European Union Intelectual Property Organization) za područje Europske Unije ili WIPO-u (World Intelectual Property Organization) za sve zemlje članice Madridske unije. Cijene pristojbi registracije su više proporcionalno broju područja za koje se traži zaštita te k tome postupak za zaštitu u više zemalja dulje traje.

Činjenica da se prijava može podnijeti i elektronski olakšava postupak prijave.

Popis proizvoda i usluga

Nadalje je potrebno odlučiti za koje proizvode i/ili usluge će se vaš znak koristiti. Popis proizvoda i/ili usluga može se naći u tzv. Nicanskoj klasifikaciji te ga nakon podnošenja prijave nije moguće naknadno proširivati. Stoga ga je potrebno pažljivo sastaviti, budući da popis određuje opseg zaštite predmetnim žigom. Pri tome je i dosta važno taj popis prilagoditi stvarnim poslovnim planovima nositelja žiga. Čest je slučaj jako opsežnih prijava pri kojima si potencijalni nositelji žele ostaviti što više mogućnosti. Međutim, nekorištenje žiga može dovesti do toga da žig protekom određenog vremena postane nevažeći. Pri tome, kao i kod teritorija, što je širi opseg proizvoda i /ili usluga, viši su i iznosi pristojbi za registraciju.

Prava koja nositelju žiga donosi registracija

Konačno, u vezi prava koja nositelj žiga ima, važno je reći da se zaštita žiga ostvaruje registracijom. Registracija žiga nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega te je nositelj žiga ovlašten spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe isti znak u trgovačkom prometu za proizvode i/ili usluge istovjetne onima za koje je žig registriran.

To znači da ako ste registrirali određeno ime za, primjerice, djelatnost organizacije evenata, ne može netko drugi organizirati event pod tim nazivom; ako ste registrirali neki crtež kao žig u području pružanja marketinških usluga, ne može netko drugi zaštićeni crtež za te usluge aplicirati primjerice na svoj poslovni papir. I ako do toga dođe, imate pravne mehanizme u tome ga spriječiti.

Koliko dugo traje registracija?

Jednom kada je registriran, zaštita registriranog žiga traje 10 godina i taj se period može produžavati neograničen broj puta, za period od 10 godina, uz plaćanje odgovarajuće naknade troškova.

Classified photo created by rawpixel.com - www.freepik.com
Natrag na sve članke

Trebate li podršku u vašem poslovanju?

angažirajte nas
crossmenuchevron-leftchevron-right