Je li autorsko pravo ljudsko pravo?

Jeste li ikada razmišljali o tome da je zaštita vašeg autorskog djela (ili nekog drugog intelektualnog vlasništva) vaše ljudsko pravo?  Obično se u kontekstu autorskog prava razmišlja o tužbama i privremenim mjerama radi potencijalnog plagiranja, naknade za korištenje, prava na ime koje mora biti pravilno istaknuto, povrede ugleda ako se ne koristi u skladu s […]

Ključne riječi: ,

Jeste li ikada razmišljali o tome da je zaštita vašeg autorskog djela (ili nekog drugog intelektualnog vlasništva) vaše ljudsko pravo? 

Obično se u kontekstu autorskog prava razmišlja o tužbama i privremenim mjerama radi potencijalnog plagiranja, naknade za korištenje, prava na ime koje mora biti pravilno istaknuto, povrede ugleda ako se ne koristi u skladu s autorovim ovlaštenjem i sl. 

Međutim, rijetko tko razmišlja da je autorsko pravo zaštićeno i kao ljudsko pravo! 

Naime, pravo vlasništva je jedno od temeljnih ljudskih prava, a obzirom da je i autorsko pravo (i druga prava intelektualnog vlasništva) također vlasništvo, tako je i ono zaštićeno kao ljudsko pravo. 

To znači da ako vam sudovi u vašoj domaćoj zemlji ne ostvare zaštitu vašeg temeljnog ljudskog prava na autorsko pravo, možete tražiti Europski sud za ljudska prava da ispravi nepravilnost koju ste pretrpjeli.

Imajte samo na umu da Europskom sudu za ljudska prava ne možete podnijeti zahtjev ako povredu svog ljudskog prava niste isticali dok ste vodili domaće postupke! Prije nego se obratite ESLJP morate dati šansu domaćim sudovima da isprave nepravilnosti. Rok za podnošenje zahtjeva je 4 mjeseca od zadnje odluke domaćeg suda.

Natrag na sve članke

Trebate li podršku u vašem poslovanju?

angažirajte nas
crossmenuchevron-leftchevron-right